Odnawialne źródła energii – co warto wiedzieć o OZE?

W ostatnich latach znacznie wzrasta zanieczyszczenie środowiska, co jest spowodowane działalnością człowieka. Jednakże wraz ze wzrostem zanieczyszczenia wzrasta także świadomość ludzka dotycząca energii, czego skutkiem jest to, że w ostatnich latach ogromny nacisk kładzie się na jej odnawialne źródła, które mogą być energetycznym zabezpieczeniem dla ludzkości. Takie źródła nie tylko pozwolą nam oszczędzić energię, wytworzyć ją, ale przede wszystkim nie zwiększają one zanieczyszczenia środowiska, co jest bardzo istotne dla zdrowia naszej planety.

OZE – co to jest?

Skrót OZE oznacza odnawialne źródła energii, które są zasobami niewyczerpalnymi, ponadto ich ilość odnawia się w stosunkowo krótkim czasie i jest dosyć stabilna, co pozwala na odpowiednie zagospodarowanie pozyskanej energii cieplnej i elektrycznej. Przed decyzją o wytwarzaniu ekologicznej energii warto zapoznać się z ustawą odnośnie pozyskiwania energii odnawialnej, zostały w niej szczegółowo opisane zasady wytwarzania takiej energii. Jako jeden z przykładów uzyskania energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwie domowym jest montaż pompy ciepła, który pozwala na generowanie zasobów, a w połączeniu z magazynami energii także ich przechowywanie.

Przykłady OZE

W Polsce zieloną energię uzyskuje się na kilka sposobów. Jednym z nich jest energia słoneczna, zyskująca coraz to większą popularność. Pozyskanie energii tą metodą polega na umieszczeniu na słonecznej parceli ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Takie urządzenia przetwarzają energię świetlną w energię cieplną lub elektryczną. Kolejnym źródłem energii jest wiatr. Buduje się specjalne wiatraki, wyposażone w turbinę wiatrową, która przetwarza siłę wiatru w energię, która może zostać wykorzystana przez ludzi. Przed budową takiej konstrukcji należy zwrócić uwagę na siłę występujących w miejscu budowy wiatrów. Popularnym źródłem energii jest także woda. Buduje się elektrownie wodne, które wykorzystują przepływ wód do produkcji energii. Energię cieplną pozyskuje się także ze zbiorników wodnych i skał, występujących pod powierzchnią Ziemi. Jednakże energię można pozyskiwać również za pomocą spalania odpadów zwierzęcych i roślinnych, które podlegają biodegradacji. O możliwościach łączenia źródeł energii możecie poczytać w artykule: https://appenergy.pl/pompa-ciepla-i-instalacja-fotowoltaiczna-zgrany-eko-duet-dla-twojego-domu/, gdzie przedstawione jest rozwiązanie dające Twojemu gospodarstwu domowemu dużą niezależność energetyczną.

Jak pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł?


Czy sam mogę pozyskiwać zieloną energię?

Zdecydowanie tak! Ponadto w Polsce na budowę urządzeń do pozyskiwania zielonej energii można uzyskać dotację. Warto zauważyć, że może ją pozyskać zarówno firma, jak i osoba prywatna. Należy wypełnić odpowiednie dokumenty, zgłosić wniosek w odpowiednim czasie oraz wskazać konkretne miejsce, w którym ma powstać budowa. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, aby miejsce dostosować pod to, jaką energię chcemy pozyskiwać.

Zadbaj o środowisko na własną rękę

Na ten moment jedną z najlepszych metod na oszczędzanie energii jest montaż pompy cieplnej. Działanie takiej pompy polega na pobieraniu powietrza, podniesieniu jego temperatury, a następnie przepuszczeniu go przez układ grzewczy domu. Urządzenie to sprawia, iż energia pobierana jest z powietrza, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Świetnym rozwiązaniem będzie również instalacja fotowoltaiczna, która pozwala pozyskiwać energię ze światła słonecznego. Połączenie pompy cieplnej i instalacji fotowoltaicznych pozwala nie tylko zadbać o środowisko, ale i pozyskać zarówno energię cieplną, jak i elektryczną. W takim systemie energię niezbędną pompie cieplnej mogą dostarczyć ogniwa fotowoltaiczne, a co za tym idzie późniejsza produkcja energii do ogrzewania domu jest niemalże darmowa.

Zielona energia – czy warto?

Zdecydowanie tak. Pozyskiwanie takiej energii pozwoli nie tylko na odciążenie środowiska, ale i przede wszystkim znacznie obniży rachunki za elektryczność oraz ogrzewanie. Choć początkowo budowa instalacji odnawialnych źródeł energii może wiązać się z wysokimi kosztami, taka instalacja w przyszłości pozwoli zaoszczędzić ogromne pieniądze.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz