Budowa domu – kontakt z geodetą i koszty

Budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdego dorosłego człowieka, który zamierza „iść na swoje”. Nierzadko jest spełnieniem wieloletnich marzeń, dlatego wiążą się z nią emocje, wiele planów i różnych wizji na temat efektu końcowego. Na drodze do postawienia przysłowiowych własnych czterech ścian stoi wiele wyzwań, takich jak przepisy i papierkowa robota. Pierwszym krokiem ku rozpoczęciu inwestycji powinien być kontakt z geodetą, który zajmie się wytyczeniem granic działki.

geodezja

Rola geodety w budowie domu i koszt jego usług

Aby uniknąć nieporozumień w przyszłości, na przykład z sąsiadami, zaleca się skontaktowanie z geodetą najpóźniej przed postawieniem ogrodzenia. Ważne jest w takim wypadku, aby wybrać geodetę kompetentnego i gotowego na wyjaśnienia wszelkich zawiłości – takie usługi geodezyjne wykonuje Firma Geodezyjna „Geoinvest” mieszcząca się przy ulicy Anieli Salawy 93 w Sieprawie (tel. 603 743 591). Koszt dokładnego wskazania znaków granicznych waha się najczęściej w granicach ok. 1000 zł, jeśli te są uregulowane, czyli prawne. W nieco trudniejszym scenariuszu, gdzie granice nie są uregulowane, taka usługa może kosztować inwestora nawet kilka tysięcy złotych. Załóżmy, że mamy jasną sytuację – w takim przypadku należy zapłacić geodecie około tysiąca złotych.

Po wytyczeniu granic, kiedy dokładna wielkość działki jest już znana, należy ponownie skontaktować się z geodetą, aby architekt mógł ustalić dokładne położenie budynku na działce. W tym celu osoba wykonująca projekt domu poprosi o mapę do celów projektowych. Taka mapa, o skali 1:500, będzie niezbędna do zaplanowania przyłączy mediów, takich jak:

  • przyłącze wodociągowe
  • przydomowa oczyszczalnia lub kanalizacja sanitarna
  • przyłącze energetyczne
  • przyłącze gazowe.

Gotowy projekt oraz mapę do celów projektowych architekt powinien złożyć w odpowiednim dla danej miejscowości urzędzie, aby inwestor mógł uzyskać niezbędne pozwolenie na budowę. Koszt wykonania mapy do celów projektowych jest nieco niższy od kosztu wytyczenia granic, i wynosi około 600 zł.

Trzecim etapem, w którym ponownie należy skontaktować się z geodetą jest moment, kiedy urząd wydał już pozwolenie na budowę. Jeśli szukasz osoby, która w sposób profesjonalny przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy, znajdziesz ją tu: http://www.geoinvest24.pl/#kontakt – zapraszamy do kontaktu. Teraz należy fizycznie wyznaczyć położenie budynku na mapie. Oznacza to, że założenia projektanta zostaną dokładnie przeniesione na działkę przez geodetę – z zachowaniem odpowiednich wielkości i odległości. Koszt wytyczenia budynku przez geodetę jest podobny do ceny wykonania mapy do celów projektowych, i wynosi około 800 zł.

Teraz, kiedy inwestor widzi już dokładnie zarys budynku na swojej działce, powinien sięgnąć po telefon do geodety raz jeszcze. Zaprojektowany budynek został już umieszczony na działce, jednak co z niezbędnymi przyłączami? Koszt wytyczenia przyłączy liczy się razem z ich pomiarem. Kiedy budynek jest już prawie gotowy do obioru, prawo nakazuje posiadanie mapy powykonawczej, przyłączy oraz samego budynku – te mapy obrazują stan po wykonaniu przyłączy na działce.

Mapa powykonawcza nie jest tym samym co mapa do celów projektowych. Ta druga pokazuje stan działki przed rozpoczęciem inwestycji. Pierwsza pokazuje, jak działka wygląda teraz – z budynkiem i niezbędnymi połączeniami, dlatego jest niemniej ważna. Dlatego też, przed zasypaniem przyłączy geodeta powinien raz jeszcze pojawić się na terenie inwestycji. Pomiar, wytyczenie i opracowanie mapy powykonawczej to koszt około 300 zł. W przypadku czterech różnych przyłączy (gazowe, energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne) należy tą kwotę pomnożyć razy cztery – daje to sumę około 1200 zł.

Etapem, na którym współpraca z geodetą prawie się kończy, jest wykonanie map powykonawczych. Wyjaśniając – jest to naniesienie danego budynku na „mapy państwowe” przechowywane przez odpowiednie dla danej miejscowości starostwo. Kopię takiej mapy z gotowym budynkiem dostaje także inwestor. W tym celu potrzeba przygotować około 600 zł.

Dom już stoi – co dalej?

Każda działka ma przypisaną funkcję – użytek gruntowy. Działki niezabudowane charakteryzowane są jako użytek rolny, pastwisko i tym podobne. Jednak z momentem postawienia na niej budynku, działka zmienia swoje zastosowanie. To również należy odpowiednio udokumentować, poprzez przypisanie jej funkcji działki mieszkaniowej – zabudowanej. Ewidencja gruntów wykonywana przez starostę wynosi około 300 zł.

Ostatnim, jednak nie mniej ważnym, a wręcz niezbędnym elementem jest zaplanowanie wyjazdu z działki na drogę, jeśli ta znajduje się na osiedlu, lub w innym miejscu położonym nieco dalej od drogi. W takim przypadku zaplanowanie wyjazdu wygląda podobnie jak planowanie przyłączy, a kosztować może w granicach 400 zł.

Podsumowując…

Kiedy wszystkie niezbędne czynności zostały już wykonane, nadszedł czas na podliczenie kosztów. Współpraca z geodetą to całkiem duży wydatek, który ma niemałe znaczenie w „bilansie końcowym”. Pocieszający jest fakt, że wydatek około 5000 zł rozłożony jest w czasie – sukcesywnie w miarę postępu budowy. Podane ceny to uśrednione wartości z całego rynku – mogą różnić się w poszczególnych rejonach.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz