Obowiązki i odpowiedzialność biura rachunkowego


Biuro rachunkowe jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie księgowości, rachunkowości i płac oraz prowadzącym dokumentację w imieniu zleceniodawcy. Zleceniodawcą może być organizacja, instytucja lub osoba fizyczna. Biuro rachunkowe w imieniu swojego zleceniodawcy zajmuje się wszystkimi zleconymi mu czynnościami związanymi z prowadzeniem działalności

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Każdy przedsiębiorca prowadzący swój biznes, bez względu na jego rodzaj, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji firmy, odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego i określonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo najszczerszych chęci samodzielnego rozliczania firmy nie każdy ma na to czas i wystarczającą wiedzę. Z pomocą przychodzi biuro rachunkowe Ufniarz na Ruczaju świadczące usługi z zakresu doradztwa podatkowego i usług księgowych. Większe przedsiębiorstwa zazwyczaj tworzą w tym celu dział księgowy, który zajmuje się wszystkimi sprawami finansowymi i księgowymi oraz przejmuje wszystkie obowiązki podatkowe. Mniejsi przedsiębiorcy i jednoosobowe działalności gospodarcze często korzystają z usług zewnętrznych biur rachunkowych.

Jakie są obowiązki biura rachunkowego?

Ogólnie rzecz ujmując, biuro rachunkowe zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz przepływem środków finansowych firmy. Zakres działalności jest tak naprawdę zależny od przedsiębiorcy korzystającego z usług księgowego czy biura rachunkowego. Z usług biura rachunkowego można również skorzystać, nie będąc właścicielem firmy, a chcąc otrzymać fachową pomoc np. w kwestiach podatkowych.

Do kompetencji biura rachunkowego, poza umiejętnym prowadzeniem księgowości firmy, może i powinno należeć także udzielanie porad i tłumaczenie przepisów z zakresu prawa przedsiębiorców i prawa podatkowego. Biuro może zajmować się też tworzeniem strategii firmy i analizą ryzyka finansowego.

Do podstawowych obowiązków biura rachunkowego należy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i przygotowywanie rozliczenia podatku dochodowego dla Urzędu Skarbowego,
 • rozliczanie płac pracowników,
 • przygotowywanie rozliczeń i raportów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie raportów statystycznych,
 • obsługa kadrowo płacowa,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • tworzenie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie prawa podatkowego i zagadnień finansowych,
 • reprezentowanie klienta w instytucjach finansowych i urzędach.

Jaki jest zakres odpowiedzialności biura rachunkowego?

Odpowiedzialność podatkowa zawsze spoczywa tylko na przedsiębiorcy, mimo zlecania wielu czynności biuru rachunkowemu, ale nie zwalnia to biura z odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od biura, w przypadku powstania jakichkolwiek nieprawidłowości z jego winy. Biuro rachunkowe powinno posiadać polisę na wypadek takich okoliczności, z której może w razie potrzeby wypłacić zadośćuczynienie za szkody wyrządzone na rzecz przedsiębiorcy podczas wykonywania czynności służbowych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz