Odnawialne źródła energii w Polsce

Odnawialne źródła energii jest to hasło, o którym coraz częściej słyszymy w mediach i nie tylko. Również w naszych domach możemy je zacząć wykorzystywać. Nie dość, że jest to źródło ekologiczne i naturalne, to również pomaga nam zaoszczędzić pieniądze. Fotowoltaika zawitała na dachach naszych domów, a energia geotermalna przy ociepleniu ich. Nie bójmy się nowoczesnej i bezpiecznej alternatywy. W artykule znajdziesz kilka słów o tym, jak wygląda sytuacja w naszym kraju oraz jakie są zalety wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

PKenergia - Odnawialne źródła energii

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce

W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się w Polsce korzystanie z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. W 2020 roku w Polsce zmalało zużycie energii elektrycznej, a poziom energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wzrósł spektakularnie i osiągnął aż 40% udziału całej energii wyprodukowanej w kraju, a wynik ten wciąż rośnie. Na tak wysoki rezultat wpłynęły przede wszystkim elektrownie wiatrowe, wykorzystanie biopaliw i montaż paneli fotowoltaicznych oraz w niewielkim stopniu biogazownie i elektrownie wodne.

Pod koniec 2020 roku w Polsce pracowało 1239 instalacji wiatrowych, wytwarzając ponad 15000 GWh energii, co stanowiło ok 10% całej wytworzonej energii elektrycznej. Największą popularnością cieszy się ostatnio fotowoltaika. W ostatnich latach, dzięki programowi dopłat, stale rośnie ilość instalacji fotowoltaicznych. Tylko w 2020 powstało w Polsce kilkaset nowych instalacji i obecnie energia z nich pozyskana wynosi ok 2% całej wytworzonej energii elektrycznej. W porównaniu do roku 2019 dostarczyły do systemu o 176% więcej energii. Według raportu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2020 roku w Polsce powstało prawie 4000 nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, a na koniec roku moc energii ze wszystkich już istniejących w kraju wynosiła 10 GW.

Zalety wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest zauważalny na całym świecie i przynosi korzyści ekologiczne, ekonomiczne i gospodarcze. Wraz z ich rozwojem spada poziom wykorzystania tych nieodnawialnych, czyli paliw kopalnych. Zyskuje na tym klimat, a zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wpływa też pozytywnie na ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawianych, nie bez powodu nazywana jest zieloną energią, jest energią w pełni naturalna, ekologiczną i zdrową. Zasoby odnawialnych źródeł energii są niewyczerpywalne, a możliwość magazynowania takiej energii znacząco wpływa na ograniczenie strat przesyłowych.

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne staja się coraz częstszym widokiem i stałym elementem krajobrazu w wielu miejscach, pozwalają nie tylko na skuteczną walkę ze zmianami klimatu, ale i wpływają na spadek cen energii i wzrost konkurencyjności. Dla państwa wzrost ilości odnawialnych źródeł energii jest szansą na uniezależnienie się od importu paliw. Choć ilość energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł wciąż jest mniejsza niż połowa całej energii zużywanej w kraju, to istnieją województwa, w których największe przedsiębiorstwa i społeczności w całości przeszły na taki sposób wytwarzania energii. Odnawialne źródła energii pomimo wysokich kosztów początkowych, pozwalają w dłuższej perspektywie na duże oszczędności.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz