Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na zwyżki?

Za pewnie niejedna czytająca ten tekst osoba miała sposobność widzieć tzw. podesty ruchome. Tego rodzaju sprzęt można dostrzec wszędzie tam, gdzie odbywają się prace na wysokościach. Takie urządzenia są nieodzowne w kontekście prac elektroenergetycznych przy instalacjach przesyłowych, wycince gałęzi, montażu reklam czy też pracach budowlanych na dachach. To w żadnym razie nie jest koniec zastosowania tego typu sprzętu, gdyż sprawdza się on równie dobrze w kontekście wszelkiego typu dostarczania danych komponentów na wskazaną wysokość. Jak zatem łatwo się domyślić brak takich urządzeń mocno może skomplikować rozmaite prace na wysokościach. Dlatego też warto przyjrzeć się nie tylko samym podestom ruchomym, ale też temu, kto może je obsługiwać.

Podesty ruchome, na które uprawnienia można zdobyć w firmie BHPiWW

Kto może starać się o uprawnienia na zwyżki?

Urządzenia te mają różne nazwy, bo mówi się na nie podnośniki koszowe, podesty ruchome czy też zwyżki. Ich struktura to z reguły robocza platforma, a także podwozie, wysięgnik i elementy sterownicze. Warto mieć świadomość tego, że choć sama obsługa niniejszego sprzętu nie jest jakoś wysoce skomplikowana, to jednak odpowiedzialność i specyfika pracy wymusza określone cechy u operatora. Dlatego warto zrobić uprawnienia na zwyżki i podesty ruchome w firmie BHPiWW. Mając zamiar zapisać się na niniejszy kurs, trzeba być osobą pełnoletnią i legitymować się przynajmniej podstawowym wykształceniem. Do tego lekarz nie może widzieć w naszym zdrowiu przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora.

Jak wygląda kurs na podesty ruchome?

Kurs przygotowujący do profesjonalnej obsługi podestów ruchomych można podzielić na dwie części. Mamy więc zajęcia o charakterze teoretycznym oraz praktycznym. Podczas pierwszej części kursant zyskuje wiedzę na temat obsługi urządzenia. Z kolei część praktyczna kursu ma na celu naukę rzeczywistej obsługi urządzeń.

Kurs na zwyżki i podesty ruchome w firmie BHPiWW

Egzaminy, czyli czym kończy się kurs na podnośniki

Po zakończeniu szkolenia zostaje przeprowadzony wewnętrzny egzamin z teorii, jak i praktyki. Jest to bowiem najlepsza forma sprawdzenia wiedzy osób szkolących się, a także przygotowanie ich do egzaminu zewnętrznego. W końcu podczas takiego egzaminu najłatwiej wykryć błędy i braki wiedzy, które później wykluczałyby możliwość ubiegania się o uprawnienia na podnośnik koszowy. Dopiero po pomyślnym jego przejściu ma miejsce rzeczywisty egzamin, który o jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Po pomyślnym jego zdaniu otrzymujemy uprawnienia, które są wydawane na okres bezterminowy.

Chcąc mieć przysłowiowy fach w ręku, należy zapisać się na kurs na zwyżki w odpowiednim miejscu. Placówka nas szkoląca musi mieć nie tylko wykwalifikowaną kadrę, ale też warunki do praktycznej nauki.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz